PALESTYŃSKI  TERROR  W  2003  ROKU  -  Czasy i fakty

Komentarze aktualnych wydarzeń:

      -  Raport o terroryzmie - 2006
      -  Raport o terroryzmie - 2005
      -  Czy Izrael uderzy na Iran?
      -  Jak rozpoczęła się Intifada?
      -  Jak stworzono największe
                                kłamstwo Intifady?
      -  Irański program nuklearny
      -  Raport o terroryzmie - 2004
      -  Kim był Jaser Arafat?
      -  Raport o terroryzmie - 2003
      -  Sprawa "muru bezpieczeństwa"
      -  Finanse
                             Autonomii Palestyńskiej
      -  Zwodzenie mas
      -  Europa i "sprawa żydowska"
      -  Masakra w Jeninie?

Inne:

          -  Ciekawe linki
Zachodni Brzeg Jordanu
(źródło: gov.il)Strefa Gazy
(źródło: gov.il)

Szkolenie młodych terrorystów
(źródło: gov.il)
Szczątki rakiety Qassam
(źródło: Arutz Scheva)

 

 

Komunikat rzecznika prasowego premiera Państwa Izraela,
dotyczący działalności terrorystów palestyńskich w 2003 roku

GŁÓWNE FAKTY

W 2002 roku dokonanych zostało 5.301 ataków terrorystycznych wymierzonych przeciwko Izraelowi; zginęło w nich 451 osób. W 2003 roku dokonanych zostało 3.838 ataków terrorystycznych wymierzonych przeciwko Izraelowi; zginęło w nich 213 osób. Z tego zestawienia widać, że w ubiegłym roku liczba zamachów zmniejszyła się o około 30%.
    Policja izraelska dokłada wszelkich starań, aby udaremnić jak największą ilość ataków. O ogromie tej pracy świadczy to, że sygnały o zamierzonych atakach otrzymuje ona przeciętnie 40 razy dziennie.
    A oto przykłady poczynań antyterrorystycznych:
    - W grudniu 2003 roku wykryto infrastrukturę terrorystów Hamasu, którzy byli sprawcami ataków bombowych w Ramallah i Binyamin z 22 ofiarami śmiertelnymi. W grudniu aresztowano terrorystę i osobę go transportującą dla dokonania ataku Tanzim w miejscowości Rosh Ha'ayin.
    - W listopadzie aresztowano trzech terrorystów Islamskiego Dżihadu stacjonujących w Nablusie.
    - W czerwcu aresztowano trzech terrorystów przewożących potężny ładunek wybuchowy, który miał być zdetonowany na rynku miasta Petah Tikva.
    - W czerwcu unieszkodliwiono dwóch terrorystów wiozących materiały wybuchowe, które miały być zdetonowane w Hajfie.
    - W lutym wykryto dwa ogniwa Hamasu w Betlejem, przygotowujące serię zamachów, łącznie z zamachem na premiera Ariela Szarona. Byli oni odpowiedzialni za zamach bombowy w 2002 roku w południowej Jerozolimie, w sąsiedztwie Kiriat Menachem.

TRENDY I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ

---- Sprawy podstawowe ----

W 2003 roku terroryści wdrażali opisane poniżej metody ataków:
    - Ataki na cele amerykańskie - pierwszy raz od 1967 roku celem ataku był konwój amerykański.
    - Werbowanie obcokrajowców do uczestnictwa w działalności terrorystycznej - w listopadzie aresztowano Araba z paszportem kanadyjskim, zwerbowanego do wykonania zamachu na osobistości ze środowiska północno-amerykańskich Żydów.
    - Zamiar zabicia premiera Ariela Szarona - w czerwcu aresztowano dwóch mieszkańców wschodniej Jerozolimy, którzy byli odpowiedzialni za zamachy na autobusy w Jerozolimie, w dniach 18 maja i 11 czerwca. Przyznali się, że na polecenie Hamasu przygotowywali informacje do zamachu na premiera i inne wysoko postawione osobistości.
    - Użycie tuneli jako pułapek - w grudniu został zdetonowany 500-kg ładunek w tunelu pod izraelskim posterunkiem granicznym na granicy Strefy Gazy i Egiptu. Posterunek został uszkodzony.
    - Organizowanie więcej niż jednego zamachu w tym samym dniu - 9 września o 17:45 terrorysta Hamasu wysadził się w powietrze na przystanku blisko bazy IDF Tzrifin, zabijając 9 żołnierzy i raniąc 14. O godzinie 23:30 terrorysta wysadził się w pobliżu kawiarni w Jerozolimie, zabijając 7 osób i raniąc 70.
    - Użycie zwierząt do ataków terrorystycznych - w styczniu w Betlejem narzędziem ataku był osioł z przytłoczonym ładunkiem wybuchowym, zabijając 1 osobę.
    - Użycie ambulansów sanitarnych - w maju aresztowano dwie osoby wiozące ambulansem ładunek wybuchowy, z zamiarem zdetonowania go w mieście Petah Tikva.

---- Główne centra terroryzmu ----

W 2003 roku infrastruktury terrorystyczne w Judei i Samarii były odpowiedzialne za większość ataków terrorystycznych na terenie Izraela, oraz za ponad 60% ofiar śmiertelnych.
    Ogniwa terroryzmu w Strefie Gazy przygotowały około 70% wszystkich dotychczasowych ataków terrorystycznych oraz mają na koncie główne prace nad produkcją i ulepszaniem broni.
    Trzeba podkreślić, że organizacja systemu obrony przed terroryzmem (w tym budowany mur bezpieczeństwa) znacznie utrudnia infrastrukturze w Samarii przerzucanie terrorystów na teren uznawany za izraelski. Centra terrorystyczne muszą się przemieszczać w poszukiwaniu miejsc nieinfiltrowanych przez izraelskie siły bezpieczeństwa. To powoduje ich znacznie mniejszą mobilność.

---- Współpraca między organizacjami i regionami ----

Polega ona na wymianie informacji, broni i wiedzy technologicznej pomiędzy organizacjami i ich infrastrukturami.

---- Udział elementów międzynarodowych ----
---- oraz kierowanie przez nie atakami na terenie Izraela ----

W 2003 roku wyrażał się on w nakreślaniu polityki, udzielaniu wskazówek dotyczących ataków terrorystycznych, przekazywania funduszów, broni i wiedzy technologicznej. Także w naborze przywódców zagranicznych dla odbudowy infrastruktury organizacji.
    Wykryto, że w sierpniu komórki Hamasu w Jordanii i Arabii Saudyjskiej rekrutowały do Hamasu studentów uniwersytetu w Jordanii, w czasie pielgrzymki do Mekki.

---- Terroryzm działający z więzień izraelskich ----

Więzienia izraelskie służą jako centra inicjowania i organizowania ataków terrorystycznych w powiązaniu z terrorystami zagranicznymi, czuwającymi nad sposobami działania. Na przykład, w maju komórka Hamasu z północnej Jerozolimy, której członkowie, posiadający obywatelstwo izraelskie i udający patriotów izraelskich, planowała porwanie żołnierzy izraelskich jako zakładników na wymianę z więźniami. Jej działania były sterowane z więzienia w Aszkelonie.

---- Posługiwanie się specjalnymi grupami ludności ----

Wobec konieczności zasilania infrastruktury w Samarii i Judei (szczególnie w Judei), przy organizowaniu ataków, zwłaszcza wewnątrz "zielonej linii", terroryści uciekają się do pomocy grup ludności opowiadających się za swobodą przemieszczania się na terenie Izraela.

---- Wykorzystywanie izraelskich Arabów do działań terrorystycznych ----

W 2003 roku Arabami izraelskimi posługiwano się jako pomocniczą armią przy dokonywaniu zamachów wewnątrz "zielonej linii". Brali oni udział w około 90% zamachów sterowanych z Samarii. W 2003 roku wykryto 26 ogniw arabskiego terroryzmu z 43 członkami. Ogniwa te wykorzystywały Arabów izraelskich do transportu terrorystów, transportowania materiałów wybuchowych i niewypałów do produkcji bomb. Przyczyniło się to do wielu strat w Izraelu. Wykryte w marcu w Izraelu laboratorium środków wybuchowych prowadził Arab izraelski Muhammed Masri, a ogniwo z którym współpracował planowało detonowanie samochodów. W marcu też zostali aresztowani dwaj Arabowie izraelscy podejrzani o planowanie wrogich akcji w północnym Izraelu, sterowanych przez Islamski Dżihad ze Strefy Gazy. Arab izraelski z Ummad Fahm przyznał się do transportowania terrorysty, który dokonał zamachu na restaurację Maxim w Hajfie, gdzie było 21 zabitych i 60 rannych.

---- Wykorzystywanie Arabów ze wschodniej Jerozolimy ----
---- w działaniach terrorystycznych ----

Znaczny jest udział tych Arabów w zamachach na terenie Jerozolimy. Są wykorzystywani przez Hamas także na terenie całego Izraela. We wrześniu trzech Arabów ze wschodniej Jerozolimy aresztowano po dokonaniu przez nich z rozkazu Hamasu detonacji autobusu ze skutkiem 23 ofiar śmiertelnych i 120 rannych.

---- Posługiwanie się obywatelami innych krajów ----

Obywatele legitymujący się obywatelstwem innych krajów byli w 2003 roku wykorzystywani przez organizacje terrorystyczne w atakach na cele izraelskie.
    Po kwietniowym ataku bombowym w Tel Awiwie, w którym zginęły 3 osoby, a 60 zostało rannych, ujęto jego sprawców, którymi byli Arabowie, obywatele brytyjscy.
    W listopadzie aresztowano obywatela Kanady, który oficjalnie przyjechał odwiedzić rodzinę mieszkającą w Strefie Gazy, a w czasie pobytu tam przygotowywał się do zamachu na zasłużone osobistości ze społeczności północno-amerykańskich i kanadyjskich Żydów. Był to pierwszy przypadek przygotowywania w Izraelu zamachu na Żydów zamieszkałych za granicą.

---- Używanie do działalności terrorystycznej kobiet i dzieci ----

Kontynuowano wykorzystywanie kobiet do przygotowywania ataków, ale też jako bezpośrednich sprawczyń zamachów terrorystycznych. W 2003 roku aresztowano 22 kobiety zaangażowane w działalność terrorystyczną; 12 sprawczyń terroru i 10 osób wspomagających.
    Organizacje terrorystyczne kontynuowały rekrutację niewinnie wyglądających nieletnich. W marcu aresztowano 17-latka, studenta, który miał przeprowadzić atak, do czego namówił go starszy brat.

---- Baza materiałowa ----

W 2003 roku terroryści starali się ulepszać sprawność działania organizacji. Strefa Gazy utrzymywała nadal widoczną rolę centrum produkcji materiałów wojennych. Dotyczy to zarówno przemycania na wielką skalę materiałów zbrojeniowych z terytorium Izraela, jak też równoległą produkcję tych materiałów i pracę nad nowymi technologiami. W 2003 roku ogniwa terrorystyczne kontynuowały użytkowanie chemikaliów zakupywanych w sklepach cywilnych, do celów terrorystycznych. Kontynuowały wysiłki w kierunku zastąpienia rakiet Qassam bardziej nowoczesnymi.
    W 2003 roku użyto ponad 40 tuneli do szmuglowania do Strefy Gazy elementów uzbrojenia.
    Od września 2003 roku nastąpił znaczący udział Hezbollahu w działalności terrorystycznych frakcji Tanzim. Hezbollah przejęła też kontrolę nad działalnością Tanzim w Judei, Samarii i Strefie Gazy. Również elementy irańskie i Hezbollah zacieśniały swoje powiązania z kierownictwem organizacji terrorystycznych przez inicjowanie i wspieranie tych działań. Monitorowały ściśle ich działania w Izraelu, manipulując stosownie do swoich celów falami nienawiści.
    W październiku aresztowano wysokiego rangą terrorystę z Jeba, który przyznał się do stałego kontaktu telefonicznego z terrorystą libańskiego Hezbollahu, od którego otrzymywał instrukcje jak organizować ataki w Judei, Samarii i wzdłuż "zielonej linii", i że otrzymywał środki finansowe od libańskiego Hezbollahu.

---- Iran i Hezbollah a Arabowie izraelscy ----

Iran kontynuował używanie izraelskich Arabów jako narzędzia do podważenia wewnętrznej stabilności Izraela. Zauważalne były w ubiegłym roku dążenia do powiększania i umacniania zdolności operacyjnej infrastruktury, oraz umacniania jej wpływów w strefie arabskiej.
    W grudniu aresztowano dwóch braci, udzielających pomocy terrorystom Hezbollahu w Libanie przez przekazywanie informacji, przyjmowanie zleceń na kupowanie literatury technicznej i przemycanie narkotyków do Izraela.

---- Udział w działalności terrorystycznej palestyńskich sił bezpieczeństwa ----

Siły powołane do udaremniania aktów terroru same udzielały poparcia tym działaniom. W listopadzie policjant palestyński był sprawcą strzelaniny na Tunnel Road, w punkcie kontrolnym na południe od Jerozolimy, zabijając dwóch izraelskich żołnierzy. Został zatrzymany przez ochronę palestyńską za udział w ataku. W grudniu zostali aresztowani funkcjonariusz palestyńskich sił bezpieczeństwa z Ramallah i członek Islamskiego Dżihadu z muzułmańskiej wioski Bardale. Obaj byli wyposażeni w materiały wybuchowe i byli w drodze do dokonania ataku na terytorium Izraela.

Odnotowując znaczący spadek liczby ataków terrorystycznych w stosunku do roku ubiegłego, trzeba pamiętać jak wielu przerażających ataków udało się uniknąć.

 

Podajemy na podstawie materiałów Biuletynu Modlitewno Informacyjnego "Nasz Starszy Brat" (nr. 1/2004)
i za http://www.israel-mfa.gav.il tłum. F.B.

 

Wszystkie ataki terrorystyczne
od początku września 2000 r. do 19.01.2004 r.

całość kraj Strefa Gazy Zachodni Brzeg
20.270 788 11.216 8.266

Źródło: Materiały z gov.il

 

Zestawienie strat w ludziach w okresie od 29.09.2000 do 19.01.2004

straty w ludziach cywile siły bezpieczeństwa całkowita liczba strat w ludziach
ranni 4.300 1.777 6.077
zabici 635 274 909

Źródło: Materiały z gov.il

rodzaj ataku cywile siły bezpieczeństwa całkowita liczba strat w ludziach
skały 2 0 2
sztylet 6 0 6
przejechanie 1 7 8
lincz 17 2 19
zastrzelenie 92 103 195
zastrzeleni kierowcy 28 9 37
zastrzeleni w samochodach
w zasadzkach
60 11 71
zastrzeleni
w miastach i wioskach
15 6 21
zastrzeleni
w wojskowych instalacjach
0 26 26
zamachy bombowe 24 36 60
samobójcze zamachy bombowe 374 46 420
samochody-pułapki 15 23 38
moździerzowe ostrzały 0 1 1
inne 1 4 5
całość 635 274 909

Źródło: Materiały z gov.il

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2007 by Gedeon