MOSHE  KATSAW     ( 1945 -  ) 

 

 

Moshe Katsav urodził się 5 grudnia 1945 roku w Yazd, w Iranie.

            * Jako niemowlę przeprowadził się z rodzicami do Teheranu (Iran), gdzie
                  jego ojciec pracował jako dozorca przy żydowskiej szkole.

 

------- Erec Israel -------

- W sierpniu 1951 roku, w wieku 5 lat Moshe z rodzicami wyemigrował do Izraela.
            * Początkowo osiedlili się w Shaar Haaliya, obok Hajfy.
            * Później przenieśli się do obozu dla imigrantów przy Castina (obóz
                  rozbudował się w miasto Kiryat Malachi). Podczas zimy 1951 roku
                  zawaliły się liczne namioty dla imigrantów. W mrozach zmarł jego brat
                  Syjon. Rodzina Katsavów została ewakuowana do moszawu Kfar Bilu,
                  gdzie przez 2 lata żyli w namiocie.
            * Moshe naukę rozpoczął w szkole w Kiryat Malachi. W dwa lata później
                  jego rodzina zamieszkała w szopie z jedną izbą. W takich warunkach
                  żyli przez cztery lata.
            * Średnią szkołę rolniczą ukończył w BenShemen Youth Village. Moshe
                  uczył się pracy w rolnictwie. Egzaminy zdał w Beer-Tuvia High School.

            * Służbę wojskową odbył jako kapral w jednostce łączności przy sztabie
                  głównym korpusu pancernego. Na przepustkach Moshe pracował w
                  budownictwie, pomagając zarobionymi pieniędzmi rodzinie.

 

------- kariera zawodowa -------

- W 1966 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz dla dziennika "Yediot Aharonot".

            * Podczas Wojny Sześciodniowej w 1967 roku Moshe uczestniczył w
                  natarciu i zdobyciu Sharm-A-Sheik na Półwyspie Synaj.

- Jako student, w 1969 roku został wybrany przewodniczącym grupy studentów
            partii Gahal na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Ukończył
            Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie na kierunku ekonomii i historii, oraz
            pedagogikę.

            * W 1969 roku został wybrany burmistrzem Kiryat Malachi. Moshe miał
                  wówczas 24 lata i był najmłodszym burmistrzem w Izraelu.
            * W 1969 roku został przewodniczącym B'nai B'rith Youth w Kiryat Malachi.

            * W 1969 roku poślubił Gile Katsav, która urodziła się w 1948 roku w Tel
                  Awiwie. Mają pięcioro dzieci (czterech synów i córkę).
                  Gila Katsav pracuje w banku oraz w organizacji Bnei Brith.

            * Podczas Wojny Jom Kippur w 1973 roku Moshe znajdował się w
                  jednostce, która przekroczyła Kanał Sueski i dotarła do przedmieść
                  egipskiego miasta Suez.

 

------- kariera polityczna -------

- W maju 1977 roku Moshe Katsav został wybrany do dziewiątego Knesetu, z
            ramienia prawicowego Likudu. Katsav był pierwszym mieszkańcem Kiryat
            Malachi, który wszedł do parlamentu. Przez cały ten czas pozostawał
            członkiem rady miejskiej.
            * Katsav podjął pracę w komisji spraw wewnętrznych oraz w komisji
                  edukacji, kultury i sportu.

 

            Dziewiaty Knesset (1977-1981)

 

- W czerwcu 1981 roku Moshe Katsav został wybrany do dziesiątego Knesetu, z
            ramienia prawicowego Likudu.
            * 11 sierpnia 1981 roku został ministrem budownictwa w rządzie
                  premiera Menachema Begina.
            * W imieniu rządu realizował projekt restauracji najbiedniejszych
                  żydowskich dzielnic, który objął 84 biedne dzielnice w Izraelu i 240 gmin
                  żydowskich na całym świecie. W realizacji projektu uczestniczył rząd
                  Izraela oraz Diaspora żydowska. Odbudowa biednych dzielnic dodała
                  otuchy tysiącom obywateli Izraela i spowodowało społeczną odnowę.

 

            Dziesiaty Knesset (1981-1984)

            * Po ustąpieniu Begina, 10 października 1983 roku nowy rząd sformował
                  Itzchak Shamir. Katsav nadal sprawował obowiązki ministra
                  budownictwa.

 

- W lipcu 1984 roku Moshe Katsav został wybrany do jedenastego Knesetu, z
            ramienia prawicowego Likudu.
            * Katsav został ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie premiera
                  Shimona Peresa. W 1986 roku premier ustąpił w wyniku realizacji
                  umowy koalicyjnej Likudu ze Zjednoczeniem Pracy o rotacji urzędów.
            * Katsav doprowadził do ratyfikacji przez rząd i Kneset najbardziej
                  społecznie potrzebnych praw, takich jak prawo opieki pielęgniarskiej dla
                  ubezpieczonych, które umożliwiło otoczenie opieką ludzi starszych
                  wiekiem. Inne wprowadzone ustawy polepszyły sytuację finansową
                  najbiedniejszych obywateli.

 

            Jedenasty Knesset (1984-1988)

            * W rządzie Itzchaka Shamira, Moshe Katzav był nadal ministrem pracy i
                  polityki społecznej.

 

- W listopadzie 1988 roku Moshe Katsav został wybrany do dwunastego
            Knesetu, z ramienia prawicowego Likudu.
            * Katsav został ministrem transportu w rządzie premiera Itzchaka
                  Shamira. Rząd jedności narodowej został zmuszony do ustąpienia
                  (15 marca 1990 r.) po tym, jak Knesset nie udzielił mu wotum zaufania.
            * Katsav zajmował się między innymi rozbudową infrastruktury
                  przedsiębiorstwa transportowego El Al. Realizował także procesy
                  prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw.

 

            Dwunasty Knesset (1988-1992)

 

- W czerwcu 1992 roku Moshe Katsav został wybrany do trzynastego Knesetu,
            z ramienia prawicowego Likudu.
            * Katsav był przewodniczącym klubu parlamentarnego Likudu oraz
                  przewodniczącym Parlamentarnej Ligii Przyjaźni Chińsko-Izraelskiej.

 

            Trzynasty Knesset (1992-1996)

 

- W maju 1996 roku Moshe Katsav został wybrany do czternastego Knesetu,
            z ramienia prawicowego Likudu.
            * Katsav został wicepremierem w rządzie premiera Benjamina Netanyahu.
                  Dodatkowo pełnił obowiązki ministra turystyki oraz ministra bez teki.

 

            Czternasty Knesset (1996-1999)

 

- W maju 1999 roku Moshe Katsav został wybrany do piętnastego Knesetu,
            z ramienia prawicowego Likudu.
            * Katsav pracował w komisji spraw zagranicznych i obrony.

 

            Pietnasty Knesset (1999-2003)

 

- 31 lipca 2000 roku Moshe Katsav został wybrany prezydentem Izraela.

            * W lipcu 2006 roku oskarżono Katsava o molestowanie seksualne swoich
                  byłych pracownic. Katsav oświadczył, że jest niewinny i jest
                  szantażowany przez te byłe pracownice. W związku z tą sprawą, policja
                  przeszukała dom i biura prezydenta. Katsav był także przesłuchiwany
                  przez prokuraturę. Przeciwko prezydentowi pozwy złożyło siedem
                  kobiet.
            * W dniu 29 czerwca 2007 roku podał się do dymisji.
            * 30 grudnia 2010 roku sąd w Tel Awiwie uznał go winnego zarzucanych mu
                  czynów.
            * 22 marca 2011 roku sąd skazał go na siedem lat więzienia.

 

Moshe Katsav otrzymał honorowe doktoraty w:
     - University of Omaha (Nebraska, USA),
     - George Washington University (Washington, D.C., USA),
     - University of Hartford (Connecticut, USA),
     - Yeshiva University New York (USA),
     - Bar-Ilan University (Israel),
     - Agricultural University (Beijing, China),
     - Sorbonne University (Paris, France).

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon