Syjonizm, ogólnie rzecz biorąc, jest stałym i niesłabnącym pragnieniem zrealizowania narodowej i powszechnej wizji proroków Izraela - Yigal Allon, Minister Spraw Zagranicznych Izraela, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - 30 września 1975 roku

 Polecamy nowy artykuł: "Puzzle z tysiącem elementów układanki"

 

25 września 2017 r. minister spraw wewnętrznych Gilad Erdan podpisał nakaz zapobiegania nielegalnym zgromadzeniom i innym działaniom podejmowanym przez władze Autonomii Palestyńskiej w Jerozolimie. Nakaz wydano na podstawie zaleceń policji, aby zapobiec możliwości wykorzystywania takich wydarzeń w celach podburzania i podżegania przeciwko Izraelowi. Oznacza to, że izraelskie władze zachowują wyłączną władzę i jurysdykcję nad Jerozolimą.

25 września 2017 r. parlamentarna podkomisja do spraw doktryn obrony i rozbudowy sił zbrojnych opublikowała dziś część raportu dotyczącego pięcioletniego planu "Gideon", który dotyczy rozbudowy Sił Obronnych Izraela. Sprawozdanie podkomisji przedstawia wnioski dotyczące planu na wszystkich szczeblach dowodzenia. Raport analizuje realizację planu na poziomie różnych oddziałów i jednostek wojskowych. Stwierdzono, że plan "Gideon" jest odpowiedzią na ostatnie wojny i właściwym wyciągnięciem lekcji z tych konfliktów. Widać w nim zrozumienie strategicznych zmian natury wroga i ewolucji współczesnego pola walki. Plan wyraźnie dąży do utworzenia armii, która będzie zdolna do wypełniania misji w każdych okolicznościach i warunkach. W realizacji tych założeń dostrzeżono dwie przeszkody: (1) plan został przygotowany od dołu przez Siły Obronne Izraela i dla armii, bez uwzględnienia strategii bezpieczeństwa narodowego i wszystkich szczebli dowodzenia politycznego, a nawet gabinetu bezpieczeństwa. W związku z tym powstały niezgodności między dyrektywami pionu politycznego a planami operacyjnymi armii w sytuacjach awaryjnych. Może to skutkować tym, że w sytuacjach kryzysowych wojsko będzie poproszone przez rząd do podjęcia działań innych, niż te, do których się przez lata przygotowywało. Z tego powodu zalecono rozpoczęcie procesu projektowania poprawionej koncepcji bezpieczeństwa narodowego. Wyznaczenie tych warunków będzie mogło stanowić punkt wyjściowy do tworzenia planów operacyjnych wojska, a także stworzy ramy dla przyszłych planów rozwojowych, które będą realizowane po planie "Gideon". (2) Wyposażanie armii oraz rozbudowa jednostek odbywa się w tempie wynikającym z dostępnych w danym momencie środków i opcji, a nie zawsze obejmuje to istniejące luki. Podkomisja zwróciła uwagę na kilka obszarów w których trzeba zmodyfikować tempo rozbudowy sił. Po pierwsze zalecono jak najszybsze zdefiniowanie możliwości osiągnięcia "masy krytycznej", która umożliwia rozpoczęcie prowadzenia działań operacyjnych. Po drugie zalecono prowadzenie rutynowych badań zdolności do osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych na różnych frontach działań, i zdolności dostosowywania się do rzeczywistych wymagań przy rzeczywistych możliwościach armii.

25 września 2017 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że w przyszłym tygodniu do normalnej służby operacyjnej powróci pierwsza eskadra helikopterów szturmowych AH-64 Apache. Wspólne dochodzenie prowadzone z ekspertami z Boeinga wykazało, że przyczyną ostatniego wypadku była rzadka usterka systemu sterowania, w wyniku której odrobinki rdzy zakłócały normalne funkcjonowanie systemów i odłączały dźwigar sterujący od dżojstika pilota, w wyniku czego tracił on kontrolę nad helikopterem (skręcał jedynie w lewo). Nakazano przegląd techniczny wszystkich helikopterów Apache. Boeing zapewnił, że nigdy wcześniej nigdzie nie doszło do podobnej usterki.

25 września 2017 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami posterunek policji w dzielnicy Ras al-Amud we Wschodniej Jerozolimie. Policjanci aresztowali 2 Arabów. Podobne zajścia wybuchły także w dzielnicy Silwan, gdzie policja rozproszyła demonstrantów.

25 września 2017 r. przywódca Hamasu Ismail Hanijeh powtórzył gotowość grupy do pojednania z Fatah. "Jesteśmy gotowi do przyjęcia konsensusu narodowego rządu w Strefie Gazy." Dodał, że Hamas jest gotowy wrócić do Egiptu w celu bezpośrednich rozmów z Fatahem o następnych krokach. W przyszłym tygodniu do Gazy ma przyjechać z oficjalną wizytą premier Autonomii Palestyńskiej, Rami Hamdallah. Powiedział on: "Mamy nadzieję, że wszystkie partie i wszyscy Palestyńczycy skoncentrują się na interesie narodowym, aby umożliwić rządowi dalsze wykonywanie wszystkich swoich funkcji w sposób, który w pierwszej kolejności będzie służył obywatelom palestyńskim."

25 września 2017 r. wysłannik ONZ ds. Bliskiego Wschodu, Nikolaj Mladenow, złożył raport do Rady Bezpieczeństwa ONZ, w którym oskarżył Izrael o kontynuowanie "budowania osiedli w wysokim tempie wbrew żądaniom Rady Bezpieczeństwa ... Nielegalne działania Izraela w dalszym ciągu utrzymują się na wysokim poziomie, co jest konsekwentnym wzorcem w ciągu całego roku. Izraelscy urzędnicy nadal stosują prowokacyjną retorykę w celu poparcia ekspansji." Przedstawiony raport mówi, że od czerwca do września nowe budownictwo koncentrowało się głównie we Wschodniej Jerozolimie, gdzie plany budowlane dotyczą około 2300 nowych mieszkań - jest to wzrost o 30% w stosunku do ubiegłego roku. Poza nowym budownictwem wzrosła także ilość rozbiórek arabskich domów - z 344 wyburzonych domów, jedna trzecia znajdowała się we Wschodniej Jerozolimie, co spowodowało przesiedlenie ponad 500 osób. "Rozwój osadnictwa uczyni rozwiązanie dwupaństwowe coraz bardziej nieosiągalnym."

26 września 2017 r. rano palestyński terrorysta ukrył się w grupie arabskich robotników, i usiłował między nimi wjechać na teren żydowskiego osiedla Har Adar w Samarii. Zwrócił on jednak uwagę ochraniarzy przy bramie wjazdowej, i gdy został wezwany do kontroli, otworzył ogień z pistoletu. Zginęło 2 ochroniarzy i 1 oficer policji granicznej, ranny został 1 policjant. Napastnik został zastrzelony. Zginął sierżant sztabowy Salomon Gavria Hyd (20 lat) z policji granicznej oraz ochraniarz Josef Othman. Terrorysta miał 37 lat. Do ataku przyznał się Islamski Dżihad. Po ataku izraelscy żołnierze otoczyli wioskę Beit Sourik, z której pochodził terrorysta. Siły bezpieczeństwa zajęły jego dom rodzinny.

 

 

    Aktualności z Izraela znajdują się w dziale: "Aktualności z Izraela".


    
Poszukujemy osób, które samodzielnie napiszą teksty lub przetłumaczą z dostępnych w internecie angielskojęzycznych materiałów i je nam nadeślą z podaniem źródeł. Kontakt: Gedeon

 IZRAEL
KULTURA
HISTORIA
SYJONIZM
CZASY I FAKTY
TURYSTYKA
HUMOR
POEZJA
 
ŻYDZI W POLSCE
 
POMOC DUCHOWA

Wiadomosci z Izraela

NOTOWANIA
- 25.07.2017 -

1 USD - 3,590 NIS
1 EURO - 4,180 NIS
1 ZŁ - 0,985 NIS
1 USD - 3,639 ZŁ
1 EURO - 4,241 ZŁForum dyskusyjne

Facebook:Wiadomosci z Izraela

Wiadomosci z Izraela

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty
  Copyright ©2002-2017 by Gedeon