IZRAEL  W  CENTRUM    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XIV Knesset (1996-1999)

 

 

 

Izrael w Centrum była grupą parlamentarną powstałą w trakcie kadencji czternastego Knessetu. Została ona założona przez grupę posłów, którzy odeszli z Izraelskiej Partii Pracy oraz z Likud-Gesher-Tzomet.

 

 

Dzięki temu Izrael w Centrum posiadał w czternastym Knessecie 5 posłów.

Czternasty Knesset (1996-1999):
     David Magen (Monsonego) (1945- , ur. w Maroku) - w dwudziestym siódmym
                    rządzie wiceminister finansów (do 20 maja 1997 r.).
     Hagai Meirom (1946- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Dan Meridor (1947- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w dwudziestym siódmym rządzie minister finansów (do
                    20 czerwca 1997 r.).
     Itzchak Mordechay (1944- , ur. w Iraku) - w dwudziestym siódmym rządzie
                    minister obrony (do 25 stycznia 1999 r.).
     Eliezer Sandberg (1962- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu absorpcji
                    imigracji, członek komitetu dla zbadania katastrofy mostu Maccabi, w
                    dwudziestym siódmym rządzie wiceminister edukacji, kultury i sportu
                    (od 2 listopada 1998 r.).
     Nissim Zvili (1942- , ur. w Tunezji) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu
                    antynarkotykowego i alkoholu.

 

 

Podczas kampanii wyborczej do piętnastego Knessetu Izrael w Centrum wystartował pod nazwą Partii Centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon