PARTIA  CENTRUM    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XV Knesset (1999-2003)

 

 

 

Partia Centrum była grupą parlamentarną powstałą w trakcie kampanii wyborczej do piętnastego Knessetu. Została ona założona przez grupę posłów, którzy odeszli z Izraelskiej Partii Pracy, Likudu, Tzomet i dawnej partii Izrael w Centrum.

 

 

W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Partia Centrum uzyskała 5,0 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 6 posłów.

Piętnasty Knesset (1999-2003):
     Yechiel Lasry (1957- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia.
     Amnon Lipkin-Shahak (1944- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie
                    minister turystyki (od 5 sierpnia 1999 r.) oraz minister transportu
                    (od 11 października 2000 r.).
     David Magen (Monsonego) (1945- , ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu
                    spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu finansów.
     Dan Meridor (1947- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w dwudziestym dziewiątym rządzie minister
                    bez teki (od 29 sierpnia 2001 r.).
     Roni Milo (1949- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu ekonomii, członek podkomitetu
                    prawa sytuacji nadzwyczajnych, członek podkomitetu prawa sił
                    bezpieczeństwa, w dwudziestym ósmym rządzie minister zdrowia
                    (od 10 sierpnia 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym rządzie minister
                    współpracy regionalnej (od 29 sierpnia 2001 r.).
     Itzchak Mordechay (1944- , ur. w Iraku) - w dwudziestym ósmym rządzie
                    wicepremier (do 30 maja 2000 r.) oraz minister transportu
                    (do 30 maja 2000 r.).
     Dalia Rabin-Pelossof (1950- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu etyki,
                    członkini komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini
                    komitetu kontroli państwowej, członkini komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu praw dziecka, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    wiceminister obrony (do 1 sierpnia 2002 r.).
     Nehama Ronen (1961- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu budownictwa,
                    członkini komitetu ekonomii, członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu kontroli państwowej, członkini
                    komitetu statusu kobiet, członkini podkomitetu przemocy w sporcie,
                    członkini podkomitetu prawa sił bezpieczeństwa, członkini podkomitetu
                    wypadków samochodowych.
     Uri Savir (1953- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i obrony,
                    członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu nauki i
                    technologii, członek komitetu zagranicznych robotników, członek
                    komitetu imigracji, absorpcji i diaspory.

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon